Şimdi yükleniyor
×

Kullanım Şartları ve Koşulları

Hüküm ve Koşullar en son 18/12/2023 tarihinde güncellenmiştir

 1. Giriş
  Bu Hüküm ve koşullar, bu web sitesi ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili işlemler için geçerlidir. Bizimle olan ilişkiniz veya bizden aldığınız herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili ek sözleşmelere bağlı olabilirsiniz. Ek sözleşmelerin herhangi bir hükmünün bu Şartların herhangi bir hükmüyle çelişmesi durumunda, bu ek sözleşmelerin hükümleri kontrol edilecek ve geçerli olacaktır.
 2. Bağlayıcılık
  Bu web sitesine kaydolarak, erişerek veya başka bir şekilde kullanarak, aşağıda belirtilen Şartlar ve koşullara tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu web sitesinin sadece kullanımı, bu Hüküm ve koşulların bilinmesi ve kabul edilmesi anlamına gelir. Bazı özel durumlarda, sizden açıkça kabul etmenizi de isteyebiliriz.
 3. Elektronik iletişim
  Bu web sitesini kullanarak veya bizimle elektronik yollarla iletişim kurarak, sizinle web sitemiz üzerinden veya size bir e-posta göndererek elektronik olarak iletişim kurabileceğimizi ve size elektronik olarak sağladığımız tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, yazılı olması gerekliliği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal gerekliliği karşıladığını kabul ve beyan edersiniz.
 4. Fikri mülkiyet
  Biz veya lisans verenlerimiz, web sitesindeki tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının ve web sitesi tarafından görüntülenen veya web sitesi içinde erişilebilen yazı, veri, bilgi ve diğer kaynakların sahibiyiz ve bunları kontrol etmekteyiz.
  • 4.1 Tüm hakları saklıdır
   Belirli bir içerik aksi belirtilmedikçe, Telif Hakkı, Ticari Marka, Patent veya diğer Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında size bir hak veya başka bir izin verilmez. Bu, zorunlu yasa düzenlemelerinde aksi belirtilmedikçe (alıntı hakkı gibi), önceden yazılı iznimiz olmadan bu web sitesindeki hiçbir kaynağı kullanmayacağınız, kopyalamayacağınız, çoğaltmayacağınız, yayınlamayacağınız, sergilemeyeceğiniz, dağıtmayacağınız, herhangi bir elektronik ortama yerleştirmeyeceğiniz, değiştirmeyeceğiniz, tersine mühendislik yapmayacağınız, kaynak koda dönüştürmeyeceğiniz, aktarmayacağınız, indirmeyeceğiniz, iletmeyeceğiniz, gelir elde etmeyeceğiniz, bunları satmayacağınız, pazarlamayacağınız veya ticarileştirmeyeceğiniz anlamına gelir.
 5. Haber Bülteni
  Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, elektronik formdaki haber bültenimizi web sitemize ilgi duyabilecek diğer kişilere iletebilirsiniz.
 6. Üçüncü taraf mülkiyeti
  Web sitemiz diğer tarafların web sitelerine köprüler veya başka referanslar içerebilir. Bu web sitesinden bağlantı verilen diğer taraf web sitelerinin içeriğini izlemiyoruz veya incelemiyoruz. Diğer web siteleri tarafından sunulan ürün veya hizmetler, söz konusu üçüncü tarafların geçerli Hüküm ve Koşullarına tabi olacaktır. Bu web sitelerinde ifade edilen görüşler veya görünen materyaller tarafımızca paylaşılmamakta veya onaylanmamaktadır.

  Bu sitelerin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden sorumlu olmayacağız. Bu web sitelerinin ve ilgili üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımıyla ilgili tüm riskler size aittir. Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara vermenizden kaynaklanan, her ne şekilde olursa olsun, herhangi bir kayıp veya hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğiz.
 7. Sorumlu kullanım
  Web sitemizi ziyaret ederek, web sitemizi yalnızca bu Şartlar, bizimle yapılan ek sözleşmeler ve yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ve genel kabul görmüş çevrimiçi uygulamalar ve sektör yönergeleri tarafından amaçlanan ve izin verilen amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz. Web sitemizi veya hizmetlerimizi, kötü amaçlı bilgisayar yazılımları içeren (veya bunlarla bağlantılı olan) herhangi bir materyali kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak; web sitemizden toplanan verileri herhangi bir doğrudan pazarlama faaliyeti için kullanmak veya web sitemizde veya web sitemizle ilgili olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti yürütmek için kullanmamalısınız.

  Web sitemize zarar veren veya verebilecek olan veya web sitemizin performansına, kullanılabilirliğine veya erişilebilirliğine müdahale eden herhangi bir faaliyette bulunmak kesinlikle yasaktır.
 8. Kayıt
  Web sitemize bir hesap için kaydolabilirsiniz. Bu işlem sırasında bir şifre seçmeniz gerekebilir. Şifrelerin ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz ve şifrelerinizi, hesap bilgilerinizi veya web sitemize veya hizmetlerimize güvenli erişimi başka herhangi bir kişiyle paylaşmamayı kabul edersiniz. Başka herhangi bir kişinin web sitesine erişmek için hesabınızı kullanmasına izin vermemelisiniz, çünkü şifrelerinizin veya hesaplarınızın kullanımı yoluyla gerçekleşen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz. Şifrenizin ifşa edildiğinden haberdar olursanız derhal bizi bilgilendirmelisiniz.

  Hesap feshedildikten sonra, iznimiz olmadan yeni bir hesap açmaya çalışmayacaksınız.
 9. Sizin tarafınızdan gönderilen içerik
  Web sitemizde blog yorumları, blog gönderileri, forumlar, mesaj panoları, değerlendirme ve incelemeler ve çeşitli sosyal medya hizmetleri gibi çeşitli açık iletişim araçları sağlayabiliriz. Sizin veya başkalarının web sitemizde veya web sitemiz aracılığıyla paylaşabileceği veya gönderebileceği tüm içeriği taramamız veya izlememiz mümkün olmayabilir. Ancak, içeriği gözden geçirme ve web sitemizdeki tüm kullanım ve faaliyetleri izleme ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir içeriği kaldırma veya reddetme hakkımızı saklı tutarız. Belirtildiği gibi içerik göndererek veya herhangi bir açık iletişim aracını kullanarak, içeriğinizin bu Hüküm ve Koşullara uygun olacağını ve yasa dışı veya hukuka aykırı olmayacağını veya herhangi bir kişinin yasal haklarını ihlal etmeyeceğini kabul edersiniz.
 10. Fikir sunumu
  Fikri mülkiyetle ilgili bir anlaşma veya gizlilik anlaşması imzalamadığımız sürece, bize sunmak istediğiniz kendi fikri mülkiyetiniz olarak kabul edilebilecek herhangi bir fikir, icat, yazarlık eseri veya diğer bilgileri göndermeyin. Böyle bir yazılı anlaşma olmadan bunları paylaştığınızda, içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir ortamda kullanmak, çoğaltmak, saklamak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için bize geri alınamaz, gayrikabili rücu, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş olursunuz.
 11. Kullanımın Sona Ermesi
  Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda web sitesine veya buradaki herhangi bir Hizmete erişimi geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya durdurabiliriz. Web sitesine veya web sitesinde paylaşmış olabileceğiniz herhangi bir içeriğe erişiminizin veya kullanımınızın bu şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz. Belirli özellikler, ayarlar ve/veya katkıda bulunduğunuz veya güvendiğiniz herhangi bir İçerik kalıcı olarak kaybolsa bile herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme alma hakkınız olmayacaktır. Web sitemizdeki herhangi bir erişim kısıtlama önlemini ihlal etmemeli veya bypass etmeye çalışmamalısınız.
 12. Garantiler ve sorumluluk
  Bu bölümdeki hiçbir şey, yasalarca ima edilen ve sınırlandırılması veya hariç tutulması hukuka aykırı olan herhangi bir garantiyi sınırlandırmayacak veya hariç tutmayacaktır. Bu web sitesi ve web sitesindeki tüm içerik “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır ve yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. İçeriğin kullanılabilirliği, doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili açık veya dolaylı her türlü sorumluluğu açıkça reddederiz. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz:

  Bu web sitesi veya içeriğimiz ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır;

  Bu web sitesinde yer alan hiçbir şey hukuki, mali veya tıbbi tavsiye niteliği taşımaz veya taşıması amaçlanmamıştır. Tavsiyeye ihtiyacınız varsa uygun bir uzmana danışmalısınız.

  Bu bölümün aşağıdaki hükümleri, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacak ve sorumluluğumuzu sınırlandırmamızın veya hariç tutmamızın yasadışı veya hukuka aykırı olacağı herhangi bir konuyla ilgili sorumluluğumuzu sınırlandırmayacak veya hariç tutmayacaktır. Web sitemize erişiminizden veya web sitemizi kullanımınızdan kaynaklanan, sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı zararlardan (kar veya gelir kaybı, veri, yazılım veya veri tabanı kaybı veya bozulması veya mülk veya veri kaybı veya zarar görmesi dahil) hiçbir durumda sorumlu olmayacağız.

  Herhangi bir ek sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, web sitesinden veya web sitesi aracılığıyla pazarlanan veya satılan herhangi bir ürün ve hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm zararlar için size karşı azami sorumluluğumuz, sorumluluk yükleyen yasal işlem biçimine bakılmaksızın (sözleşme, hakkaniyet, ihmal, kasıtlı davranış, haksız fiil veya başka bir şekilde), söz konusu ürünleri veya hizmetleri satın almak veya web sitesini kullanmak için bize ödediğiniz toplam fiyatla sınırlı olacaktır. Söz konusu sınır, her tür ve nitelikteki tüm talepleriniz, eylemleriniz ve dava nedenleriniz için toplu olarak geçerli olacaktır.
 13. Gizlilik
  Web sitemize ve/veya hizmetlerimize erişmek için, kayıt sürecinin bir parçası olarak kendiniz hakkında belirli bilgiler vermeniz gerekebilir. Sağladığınız bilgilerin her zaman doğru, kesin ve güncel olacağını kabul edersiniz.

  Sahip olabileceğiniz gizlilik endişelerini gidermek için bir politika geliştirdik. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimimize ve Çerez Politikamıza bakın.
 14. Erişilebilirlik
  Sağladığımız içeriği engelli bireyler için erişilebilir hale getirmeye kararlıyız. Bir engeliniz varsa ve engeliniz nedeniyle web sitemizin herhangi bir bölümüne erişemiyorsanız, karşılaştığınız sorunun ayrıntılı bir açıklamasını içeren bir bildirimi bize iletmenizi rica ediyoruz. Sorun hemen tespit edilebiliyorsa ve endüstri standardı bilgi teknolojisi araçları ve tekniklerine uygun olarak çözülebiliyorsa, sorunu derhal çözeceğiz.
 15. İhracat kısıtlamaları / Yasal uyumluluk
  İçeriğin veya web sitesinde satılan ürün veya Hizmetlerin satın alınmasının yasa dışı olduğu bölgelerden veya ülkelerden web sitesine erişim yasaktır. Bu web sitesini Türkiye’nin ihracat yasa ve yönetmeliklerini ihlal edecek şekilde kullanamazsınız.
 16. Satış ortaklığı
  Bu Web Sitesi aracılığıyla, bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığıyla hizmetlerin veya ürünlerin satışından bir yüzde veya komisyon aldığımız bağlı kuruluş pazarlamasına katılabiliriz. Ayrıca işletmelerden sponsorluk veya diğer reklam ücreti alma yöntemlerini de kabul edebiliriz.
 17. Görevlendirme
  Önceden yazılı iznimiz olmadan bu Hüküm ve koşullar kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerinizi kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü tarafa devredemez, aktaramaz veya alt sözleşme yapamazsınız. Bu Bölümü ihlal eden herhangi bir sözde devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır.
 18. Hüküm ve Koşulların İhlali
  Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki diğer haklarımıza halel getirmeksizin, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir şekilde ihlal etmeniz halinde, web sitesine erişiminizi geçici veya kalıcı olarak askıya almak, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçerek web sitesine erişiminizi engellemelerini talep etmek ve/veya size karşı yasal işlem başlatmak da dahil olmak üzere, ihlal nedeniyle uygun gördüğümüz önlemleri alabiliriz.
 19. Tazminat
  Bu Hüküm ve koşulları ve fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları da dahil olmak üzere yürürlükteki yasaları ihlal etmenizle ilgili her türlü iddiayı, yükümlülüğü, zararı, kaybı ve masrafı telafi etmeyi, savunmayı ve bizi bunlardan muaf tutmayı kabul edersiniz. Bu tür iddialarla ilgili veya bunlardan kaynaklanan zararlarımızı, kayıplarımızı, masraflarımızı ve harcamalarımızı tarafımıza gecikmeksizin geri ödemeyi kabul edersiniz.
 20. Feragat
  Bu Hüküm ve Koşullarda ve herhangi bir Sözleşmede belirtilen hükümlerden herhangi birinin uygulanmaması veya herhangi bir fesih seçeneğinin kullanılmaması, söz konusu hükümlerden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak ve bu Hüküm ve Koşulların veya herhangi bir Sözleşmenin veya herhangi bir bölümünün geçerliliğini veya daha sonra her bir hükmü uygulama hakkını etkilemeyecektir.
 21. Dil
  Bu Hüküm ve Koşullar yalnızca Türkçe olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır. Tüm bildirimler ve yazışmalar yalnızca bu dilde yazılacaktır.
 22. Sözleşmenin tamamı
  Bu Hüküm ve Koşullar, gizlilik bildirimimiz ve çerez politikamızla birlikte, bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizinle Garip1Blog arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur.
 23. Bu Hüküm ve Koşulların Güncellenmesi
  Bu Hüküm ve Koşulları zaman zaman güncelleyebiliriz. Değişiklikler veya güncellemeler için bu Hüküm ve Koşulları periyodik olarak kontrol etmek sizin yükümlülüğünüzdür. Bu Hüküm ve Koşulların başında verilen tarih, en son revizyon tarihidir. Bu Hüküm ve Koşullarda yapılan değişiklikler, söz konusu değişikliklerin bu web sitesinde yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir. Değişikliklerin veya güncellemelerin yayınlanmasının ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu Hüküm ve Koşullara uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizin bildirimi olarak kabul edilecektir.
 24. Hukuk Seçimi ve Yargı Yetkisi
  Bu Hüküm ve Koşullar Türkiye yasalarına tabi olacaktır. Bu Hüküm ve Koşullarla ilgili her türlü ihtilaf Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümünün veya hükmünün bir mahkeme veya başka bir makam tarafından yürürlükteki yasalar uyarınca geçersiz ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu bölüm veya hüküm, bu Hüküm ve Koşulların amacına etki etmek için izin verilen azami ölçüde değiştirilecek, silinecek ve/veya uygulanacaktır. Diğer hükümler etkilenmeyecektir.
 25. İletişim bilgileri
  Bu web sitesi Garip1Blog’a aittir ve Garip1Blog tarafından işletilmektedir.

  Bu Hüküm ve Koşullarla ilgili olarak iletişim sayfamız aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 26. İndirme
  Şartlar ve Koşullarımızı PDF olarak da indirebilirsiniz.